Uudiste arhiiv

PIRET KARRO JA LAURA PÕLD "AJAN NAHKA" 27.08.–10.10.2020Laura Põllu ja Piret Karro näitus "Ajan nahka"
27. augustist 10. oktoobrini.

LOE LISAKS:
‘Shedding Skin’ by Laura Põld & Piret Karro | BLOK Magazine
"Shedding Skin" at Vaal Galerii | Dailylazy.com
Laura Põld and Piret Karro "Shedding Skin" | KubaParis.com
Photo reportage from the exhibition "Shedding Skin" | EchoGoneWrong.com
Kultuuribiit | Piret Karro ja Laura Põllu playlist | EPL
Tahaks raha ja kinnisvara. Aga mitte ainult | Sveta Grigorjeva, Sirp
Arvustus: Armid kaunistavad naisi | Kaisa Eiche, Müürileht
Piret Karro luuletused. unustasin ära, et olen kodutu... | Piret Karro, kultuur.err
Loomeinimeste ebakindel elu: näitus oma koha otsimisest | Johanna Jolen Kuzmenko, Postimees
Fotod: Vaal galeriis avati Laura Põllu ja Piret Karro näitus "Ajan nahka" | Karl-Eerik Pink, EPL

27. augustist on Tallinnas Vaal galeriis avatud Laura Põllu ja Piret Karro näitus „Ajan nahka”. Näitus sündis kahe autori ühise loominguna ning toob ühte ruumi Laura Põllu kohaspetsiifilise installatsiooni, joonistused ja keraamika ning Piret Karro luule- ja proosatekstid ja fotod märkmikeseeria formaadis..

jess, kedagi pole köögis, uus vaade,
uus seltskond, uus kodukord, korista, ära korista,
kas sul pardlit on, mul polegi palju mööblit vaja


„Ajan nahka” viitab muutumisele, karastumisele ja eneseloomise vajadusele. Taustsüsteemi Põllu ja Karro omavahelisele dialoogile andsid selle aasta sündmuste käigus kehtestatud liikumispiirangud, eriti nendega seoses teravalt välja joonistunud praktilised küsimused elupaikade ja kooselu-konstellatsioonide ning ka kultuuriinimeste ellujäämisstrateegiate kohta.

Piret Karro tekstid on otsekohesed ja annavad edasi Ida-Euroopa realismi. Ta kirjutab rõhukas-reljeefses vabavärsis intiimsusest ja vägivallast ning keha ja ruumi suhetest, sh trajektooril Tallinn – Berliin – Budapest.

Laura Põld kõneleb metall-ehitiste, põletamata saviplaatide, pliiatsijoonistuste ja keraamiliste maalide kaudu ettevaatlikult millestki, mida võib seostada rituaalsete ruumiloomepraktikatega ja sunniga mingil moel süstematiseerida ümbritsevat kaost, jälgides lihtsaid objekte enda ümber.

Autorid kutsuvad ruumis aega veetma, Piret Karro märkmikke sirvima ja Laura Põllu installatsiooni sisenema.

Piret Karro on luuletaja, semiootik ja ajakirjanik, kes on oma tekstides liikunud soo- ja seksuaalsuse teemadelt prekaarsete elutingimuste mõtestamiseni. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ning Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis soouuringuid. 2015–2018 töötas Müürilehes kultuuri- ja keskkonnatoimetajana. Avaldanud kriitikat, luulet ja proosatekste erinevates kultuuriväljaannetes nii Eestis kui välismaal.

Laura Põld on kunstnik, kelle viimase aja looming tegeleb looduse ja keskkonnaga. Tema meelismeediumiks ja ka uurimisaineseks on savi ja pinnas ning materjali loomuomane käitumine. Põld on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamikat, Tartu Ülikoolis maali ja Linzi Kunsti- ja Disainiülikoolis plastilisi kontseptsioone ja keraamikat.
Vaata valikut näituseteostest siit.

Näituse graafiline disain: Helmi Arrak

Erilised tänud: Mihkel Lember, Tõnu Narro, Keidi Jaakson, Triin Türnpuu, Ingrid Allik, Lukas Eggerth, Kirsika Kolga, Helmi Arrak, Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakond, Linzi Kunsti- ja Disainiülikooli plastiliste kontseptsioonide ja keraamika osakond, Tiina Määrmann ja Vaal galerii, Eesti Kultuurkapital.

Näitus kuulub Tallinn Music Week'i Tallinna Neljapäeva programmi ning jääb avatuks 10. oktoobrini.

***

On 27 August at 7 PM, Vaal Gallery in Tallinn will open the exhibition of Laura Põld and Piret Karro, Shedding Skin. The exhibition project was born in joint creation of the two authors and brings together Laura Põld’s site-specific installations, drawings and ceramics and Piret Karro’s poetry, prose and photos in the format of a notebook series.

Shedding Skin refers to changing, hardening, and the need for self-creation. The dialogue between Põld and Karro took place in the context of the movement restrictions established in the course of this year’s global events. Particular focus was set on the practical issues of living arrangements and cohabitation constellations as well as the survival strategies of cultural workers.

Piret Karro’s texts are straightforward and convey Eastern European realism. She uses assertive and poignant free verse to write about intimacy and violence and the relationships between body and space, locating herself en route between Tallinn–Berlin–Budapest.

Laura Põld uses metal structures, unfired clay slabs, pencil drawings and ceramic paintings to tentatively talk about things that can be associated with ritualistic space-creation practices and the urge to somehow systematise the surrounding chaos by observing simple objects around us.

The authors invite you to spend time in the space, browse the notebooks of Piret Karro and enter the installation of Laura Põld.

Piret Karro is a poet, semiotician and journalist, whose texts have departed from themes of gender and sexuality towards assigning meaning to precarious living conditions. She has studied semiotics at the University of Tartu and gender studies at the Central European University in Budapest. From 2015 to 2018, she worked as a cultural and environmental editor at Müürileht. She has published critical reviews, poetry and prose in various cultural publications both in Estonia and abroad.

Laura Põld is an artist whose recent creative work has focused on nature and the environment. Her most favoured medium and area of study is clay and soil and the natural behaviour of materials. Põld has studied ceramics at the Estonian Academy of Arts, painting at the University of Tartu, and sculptural conceptions and ceramics at the University of Art and Design Linz.
Selection of exhibited works available here.

Graphic design: Helmi Arrak

Special thanks to: Mihkel Lember, Tõnu Narro, Keidi Jaakson, Triin Türnpuu, Ingrid Allik, Lukas Eggerth, Kirsika Kolga, Helmi Arrak, the Ceramics Department of the Estonian Academy of Arts, the Department of Sculptural Conceptions and Ceramics of the University of Art and Design Linz, Tiina Määrmann and Vaal Gallery, the Cultural Endowment of Estonia.

The exhibition is included in Tallinn Music Week's Tallinn Thursday Gallery Night programme. The exhibition is open until 10th of October.

Lisainfo / more information:

Vaal galerii
+372 5302 8766
galerii@vaal.ee
Tartu mnt 80L, Tallinn