Avaleht

KRISTEL SAAN "I ATE EMPTINESS ALSO" 8.06.-14.07.2018


Kui Jumal jälgib sinu tegevust iga minut ja hoolib sinu igast mõttest ja tundest, siis Data-religioon väidab, et sinu iga sõna ja tegu on vaid osa suurest infovoost, et algorütmid jälgivad sind pidevalt ning et nad kannavad hoolt kõige eest, mida sa teed ja tunned. Dataistid usuvad, et kogemustel, mida pole jagatud, puudub väärtus ning tähendusi me enese seest ei leia. Meie peame üksnes ühenduma suure infovooga ja oma kogemused salvestama - algorütm avastab siis meie jaoks mõtte ja tähendused ning ütleb meile, mida me tegema peame - interpreteerides uut religiooni Yuval Noah Harari "Homo Deusi" kohaselt.

Please scroll down for English
--------------

Olete oodatud Kristel Saani näituse „I Ate Emptiness Also“ avamisele neljapäeval, 7. juunil kell 18.
Näitus jääb avatuks 14. juulini.

Selles, väga personaalses faasis oled Sina kõige tähtsam, sest eesmärk on sind koondada lihtsaks ühikuks. Ja veel enam, Dataismi kohaselt on hambahari, valuvaigisti ja inimene, kes neid kasutab, kõik üks aines. Et neid on võimalik erinevate algorütmide tasandil analüüsida ühes valemis. Kui see on nii, siis oleme me väikesed kiibid suures infotöötlus süsteemis. Me oleme nagu bioloogilised juhtmed digitaalses mikrouniversumis. Olles ühendatud suuremasse võrku, moodustame selle iga religiooni niiske unistuse – Ühtsuse.

Mida rohkem me jagame, seda rohkem me enda kohta potentsiaalselt teame.. Aga kuidas ma tean, et algorütmi interpretatsioon on tõene, kas ma saan teda usaldada, kas ma saan ennast usaldada.. Kuidas leida endas või elus meie ümber see koht, kus tekib usaldus.?

Kristel Saan (1985) on kunstnik, kes elab ja töötab Vancouveris Kanadas. Tema uurimisvaldkond küsitleb keha kogemust ja inimese osalust visuaalselt ülelaetud maailmas, meis kõigis olemasolevatest personaalsetest arhiividest loodud kuvandeid ja selle käigus tekkinud vahetust ning kõneleb ebausu suspensioonist ja kaugusest romantiseeritud utopistlikust ruumist. Saan osaleb aktiivselt näitustel üle maailma ja on tegelenud oma loomingus muuhulgas foto, video, skulptuuri kui ka performance-kunstiga ning loonud kunstnikuna karjääri ülimas heterotoopias - Hollywoodi filmimaailmas.

--------------

You are cordially invited to the opening of Kristel Saan's solo exhibition "I Ate Emptiness Also" on Thursday, 7th of June at 6 PM.
The exhibition will remain open till 14th of July.

If God is watching you every minute, caring about all your thoughts and feelings, then Data Religion now says that your every word and action is part of the great dataflow, that the algorithms are constantly watching you and that they care of everything you do and feel. Dataists believe that the experiences do not have any value unless shared and that we cannot find meaning within ourselves without that valuable help by algorithm. We need only record and connect our experiences to the great dataflow, and the algorithm will discover their meaning and tell us what to do, in theory based on Yuval Noah Hararis “Homo Deus”.

In this very personal phase, the most important is You, because the objective is to compress you to one simple unit. Even more so, according to Dataism the toothbrush, the painkiller and a human being using them, are all one substance. That it is possible to analyze the latter mentioned in one formula using different sets of code. If that is so, then us human are just tiny little chips in a vast information processing system. We become biological wires in a row of digital micro-universes. Being then connected to a larger network, we start to resemble the wet dream of every religion – The Oneness, The Unity..

The more we share the bigger is the potential to get to know ourselves. But how can I know that the interpretation of the code is true, can I trust it, can I trust myself.. How to find that place within ourselves and the world around us where the trust can grow..

Kristel Saan (1985) is an Estonian visual artist living and working in Vancouver Canada. Her field of study is questioning body experiences in a visually supercharged world, based on the personal archives that we all have, and the encountered exchange as it's result – looking into suspension of the superstition in the utopian space. Saan is actively participating and making shows around the world. Sculpture, Installation, photo, video and performance art are all part of her practice. In addition to that she has made a career in the ultimate heterotopia – movie industry in Hollywood.

Meediakajastus:
Postimees

Vaal galerii
+372 6810 871
+372 5302 8766
galerii@vaal.ee 
Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn