Avaleht

SASKIA JÄRVE "KÜLM FRONT" | "COLD FRONT" 12.08.–18.09.2021


Saskia Järve "Januse puu ehk kosmoses tunnen ennast vabalt" (2020) õli, lõuend

Reedel, 17. 09 kell 18 toimub näitusel kunstnikutuur: Saskia Järve tutvustab näituse ideed ja avab teoste tagamaid. Tuur on eesti keeles. Osalemine COVID-19 vaktsineerimispassi, kuni 72h vana negatiivse testitulemuse või läbipõdemise tõendi alusel.
Näitus on avatud 18. septembrini aadressil Tartu mnt 82 T–R 12–18, L 12–16.


(Scroll down for English)

"Külm front" on Saskia Järve näituseprojekt koostöös Saksa kirjaniku Kai Grehniga. Näitus koosneb maaliseeriast, mida saadab näitusekataloog. Maalide ja tekstide koosmõjul loodud poeetilise tervikuga kutsutakse vaataja tajuma meid ümbritsevat maailma avardununa. Fookuses on inimeste erakordne võime kujutleda ja näha elu potentsiaali.

Kujutlemine on mentaalne protsess, mille käigus moodustame psühholoogilisi assotsiatsioone ja maailmamudeleid. Arvatakse, et me elame mõtete maailmas. Meie mõtted loovad kogemused ja seega kogeme seda, mida mõtleme. “Külm front” on ajendatud veendumusest, et kunst, kultuur ja kõik, mis on seotud kujutlemise, loovuse, fantaasia, avastamise ja üleüldiselt tundlikkusega ümbritseva suhtes, avab uksi uutesse reaalsustesse. Ühtlasi räägib projekt meie võimest muutuda ning seeläbi maailma muuta, sest palju sõltub sellest, kuidas me oma mõtteid ümber kujundame.

Saskia Järve maalid on pealkirjastanud Kai Grehn. Autorid jutustavad omavahelises dialoogis abstraktse loo. See on kompaktne lugu, mis viib vaatajad teekonnale Saksamaa Läänemere rannikule, kus omakorda avanevad allhoovused ja tähendusväljad.


Saskia Järve on sündinud 1979 Pärnus, elab ja töötab Tallinnas. 2009. aastal omandas ta Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti magistrikraadi.
Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes seejuures inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad isikliku elu kaadrid popkultuuri kujundite ja rahvasuus levivate lugudega, mõjudes ühtaegu tuttavlike ja võõrastavatena.
Oma töid on ta eksponeerinud alates 2005. aastast Eestis, Inglismaal, Itaalias, Saksamaal, Soomes, Kanadas, Venemaal, Leedus ja Lätis.
Hiljutisi näitusi: “Mäleta mind”, ühisnäitus Maria Sidljarevitšiga, Hop galerii, Tallinn (2019); “Nähtamatud”, Draakoni galerii, Tallinn (2018); “Mälu kaob II”, Tallinna Linnagalerii, Tallinn (2017).


Kai Grehn on sündinud 1969 Grevesmüchlenis, kasvas üles Ida-Berliinis. Ta õppis teatrijuhtimist Ernst Buschi Draamakunsti Akadeemias Berliinis. Töötab kirjanikuna ja lavastajana raadios ning teatris.
Lisaks kahele köitele proosale (“SCHWARZ. Reiseskizzen” ja “FUNKEN oder: So glücklich wie wir ist kein Mensch unter der Sonne”) kuuluvad tema avaldatud tööde hulka näidendid ja selliste autorite tõlked nagu William Blake, William S. Burroughs, Nick Cave, Walt Whitman, Orson Welles, Emily Dickinson ja Antoine de Saint-Exupéry, ning üle 60 kuuldemängu.
Oma töö eest on ta saanud mitmeid auhindu, sealhulgas Deutscher Hörbuchpreis, Prix Marulić Special Prize ja Gold Radio Award of the New York Festival. 2016. aastal pälvis ta esimesena kirjandusauhinna Mecklenburg-Vorpommern Literature Prize.

Tänu: Eesti Kultuurkapital, Vaal galerii, Akzo Nobel, Sadolin, Kai Grehn, Anu Vahtra.


www.saskiajarve.com
www.kaigrehn.de(Click below for English)ENG

The exhibition is open Tue–Fri 12–6pm, Sat 12–4pm. Vaal gallery is located in the back side of the Fahle building, Tartu mnt 82. The exhibition runs to September 18th.

Cold Front is Saskia Järve’s exhibition project in collaboration with German writer Kai Grehn.

The exhibition consists of a series of paintings accompanied by a catalogue. The poetic unity created by the interaction of paintings and texts invites viewers to perceive the world around us in an expanded manner. The focus is on people’s extraordinary ability to imagine and see life’s potential.

Imagining is the mental process in which we form psychological associations and models of the world. It is believed that we live in the world of thought. Our thoughts create our experiences, and thus, we experience what we think. Cold Front is driven by the belief that art, culture, and everything related to imagination, creativity, fantasy, discovery, and more generally sensitivity to our surroundings, opens doors to new realities. Conjointly the project speaks about our capability to change, and thereby to change the world, because a lot depends on how we re-imagine things.

Saskia Järve’s paintings are titled by Kai Grehn. In their dialogue, the authors tell an abstract story. It is a compact tale which takes viewers on a journey to the Baltic coast of Germany, where in turn undercurrents and fields of meaning emerge.


Saskia Järve, born 1979 in Pärnu, lives and works in Tallinn. She received her MA in Painting at the Estonian Academy of Arts in 2009.

As a figurative painter, she depicts everyday events focusing on the complexity and psychology of human nature. Her practice combines frames from her personal life with figures and stories that originate in folklore and popular culture, and come across as something both familiar and strange.

She has exhibited her works since 2005, in Estonia, the UK, Italy, Germany, Finland, Canada, Russia, Lithuania and Latvia.

Recent exhibitions include: Remember Me, a collaboration with Maria Sidljarevitš, Hop Gallery, Tallinn (2019); Invisibles, Draakoni Gallery, Tallinn (2018); Memory Fades II, Tallinn City Gallery, Tallinn (2017).


Kai Grehn, born 1969 in Grevesmühlen, grew up in East Berlin. He studied theatre directing at the Ernst Busch Academy of Dramatic Arts in Berlin. He works as a writer and as a director for radio and theatre.

In addition to two volumes of prose (SCHWARZ. Reiseskizzen and FUNKEN oder: So glücklich wie wir ist kein Mensch unter der Sonne), Grehn has published plays, translations of works by William Blake, William S. Burroughs, Nick Cave, Walt Whitman, Orson Welles, Emily Dickinson and Antoine de Saint-Exupéry, and over 60 audio plays.

For his work, he has received several awards, including the Deutscher Hörbuchpreis, the Prix Marulić Special Prize, the Gold Radio Award of the New York Festival, and in 2016 he was the first-ever recipient of the Mecklenburg-Vorpommern Literature Prize.


Thank you: Cultural Endowment of Estonia, Vaal Gallery, Akzo Nobel, Sadolin, Kai Grehn, Anu Vahtra.

Heading photo: Saskia Järve The Janus Tree or in Outer Space I Feel Free (2020) oil, canvas


www.saskiajarve.com

www.kaigrehn.de


Lisainfo ja päringud:
galerii@vaal.ee

Vaal galerii
Tartu mnt 82, Tallinn
vaal.ee