Avaleht

PEETER LAURITS "LOGOS & MYTHOS" 02.10.2013

Näituse avamisõhtu on neljapäeval, 10. oktoobril kell 18.
Näitus on avatud 10. oktoobrist 9. novembrini.

MYTHOS

Mina ei ole neid pilte ju teinud. Need pildid on ammu ette ennustatud. 1960. aastal laulis üks Ambla naine Arvo Krikmannile sellise imeasja:

Vaidula Ann oli puudene latva
Raja ilm oli tuulelaa
Vana seisus suudere kulli
Vaikkula pella uulelaa

Vaablas sain mina oma roog
Kaalui seisis kauavaa
Itsulind tegi suudere sunni
Ii tege suure vaevavaa

Mõned aastad hiljem vastas Alice ühe juhusliku tõugu juhuslikule küsimusele: "Kardan, mu härra, et ma ei saagi ennast väljendada, sest, vaadake, ma pole ju mina ise."
Nii lolli vastuse peale ei osanud ma midagi kosta. Köhatasin. Pööritasin silmi. Panin vesipiibu huuliku ettevaatlikult seene niiske kübara peale, tõmbasin kopsud igavikku täis ja võtsin kätte puust mõõga.
Valdur Mikita rääkis mulle kunagi, et täiuslik elamise tunne on selline, mida kogeb inimene, kes langeb lõpmatult aeglaselt tagurpidi sirelitesse, käes puust mõõk

LOGOS

Käesolev näitus paigutub autori igaviku-uuringute värskeimasse ning produktiivseimasse faasi: Nii Hylesinus fraxini kui Ips typographicuse haudekäigud, kui feminiinseid sugutrakte imiteerivad ning vastsete valmikuks kasvamise arengulugu representeerivad seemid, pöörduvad autori jõulises kuraatorkäsitluses kosmogoonilisteks meemideks.
Antud representatsioonikriitiline teos dekonstrueerib polümorfseid konstruktsioone. Mentaalseid ja kunstilisi representatsioone loogilis-deskriptiivsesse keelde tõlkides sattume varem või hiljem obskuursesse ruumi, kus süntaktilised konvulsioonid semantikale näpu ninna lükkavad.
Sest nagu Beckett tõsikindlalt väitis, "meie ei tea, miks Poinconi ja Wattmani uurimustest nii selgelt ilmneb ja Fartovi ja Belcheri lõpetamata lõpetamata uurimuste valguses ei tea miks Testu ja Conardi lõpetamata lõpetamata uurimuste põhjal ilmneb et inimene vastupidiselt üldisele arvamusele Bresse'i inimene Testu ja Conardi inimene lühidalt öeldud lihtsalt inimene hoolimata progressist toitumise ja jäätmete likvideerimise alal üha kõhnub..." 

TÄNAN ABILISI

Karina Taltsi, kes inspireeris, degusteeris ja aitas sõnastada
Toomas Kalvet ja Epp Margnat, kelle Hino talu metsas me koos Toomasega esimesed üraskite sugupuud lahti rõivastasime
Hylesinus fraxinit, Ips typographicust ja teisi usinaid putukaid, kelle maailmast ma olen fragmente laenanud
Maido Hollot ja Tolm stuudiot, kes animeeris Gordioni sõlme
Anne Türnpud ja Lauri Kaldoja, kes tegid Gordioni sõlme häält
Tõnis Vinti, kes nakatas mind salakirjadega
Alain Danieloud, Patrick Contyd ja Marija Gimbutast, kes juhtisid tähelepanu labürintide õigekirjale
Biolooge Hendrik Relvet, Kaljo Voolmad ja Urmas Tartest, kes konsulteerisid ja inspireerisid
Carl Gustav Jungi, Rupert Sheldrake'i, Robert Kurvitzat, Hasso Krulli, Karina Taltsi, Leelo Lauritsat ja Valdur Mikitat, kes hoolitsesid, et mul näitust tehes midagi lugeda oleks
Rein Thetloffi, kes tegi tammeliistudest sirmi kokku
Nordic Plasti, kes tegi laseritööd
Lipuvabrikut, kes trükkis tekstiilid
Ülar Männilaant ja Retlarit, kes valmistasid alusplaadid
Holgerit ja Vanamaterjalide ladu
assistente Maarja Pabuneni ja Lembit Jürgensoni
ja kõigepealt Andres Toodot, kes lahendas sinise mõistatuse ja näituse paberile trükkis

TÄNAN TOETAJAID

Eraisikuid
Canon Overalli
Valget Klaari
Bolefloori
DieselArtsi
Kultuurkapitali ja Kunstnike Liitu

Fotol: Peeter Laurits "Gordioni sõlm" (2013)
Näitusel olevate teostega saate tutvuda siin.

Intervjuu Peeter Lauritsaga Klassikaraadio saates Delta.
Näitusekajastus Postimehes.
Andri Ksenofontovi mõtisklus Sirbis.

Lisainfo:
Vaal galerii
6810 871
5302 8766
galerii@vaal.ee