Avaleht

MIEKE BAL & MICHELLE WILLIAMS GAMAKER "EMOTSIOONID JA KAPITALISM" 09.01.2014

Näituse avamisõhtu toimub reedel, 17. jaanuaril kell 18. Avamisel viibivad ka mõlemad kunstnikud.
Näitust on võimalik külastada 10.-30. jaanuarini.

Alates 10. jaanuarist saab Vaal galeriis näha Mieke Bali ning Michelle Williams Gamakeri videokunstinäitust „Emotsioonid ja kapitalism”. Näitus toimub koostöös Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudiga ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga. 

Näituse kandvaks ideeks on romantilise armastuse ja liigtarbimise põimunud ahvatlused, mille autorid on paigutanud tänapäeva kultuuriarusaamade süsteemi. Näitus on üks osa kunstnike suuremast videoprojektist „Madame B”, kuhu muuhulgas kuulub samanimeline täispikk mängufilm. Näitus „Emotsioonid ja kapitalism” põhineb Gustave Flaubert'i kuulsal romaanil „Madame Bovary”. See teos on olnud aluseks paljudele kostüümidraamadele, kus rõhk on narratiivil, mitte selle jutustamise viisil. Bal ja Williams Gamaker on fookusesse toonud Emma Bovary, esile on tõstetud tema elu olulisemad hetked, ei keskenduta tema loo edastamisele tervikuna. Peategelase loo taustal uurivad autorid mehhanisme, millega kapitalistlik ideoloogia soodustab tarbimisvajadust, ning viise, kuidas emotsioonid tarbimise iha veelgi võimendavad. Stseenhaaval avanevad tarbimisiha erinevad aspektid - ihalusest, igatsusest ja igavusest märkamatu enesehävituse ja languseni.

Kunstnikud on loobunud lineaarsest narratiivist ning loonud näituse, mis mõjub vaatajale immersiivselt. Immersiivses näituses on vorm, tähendus, teostus ja õhustik ühendatud, et suunata vaatajat pigem mitmetajuliselt tunnetatava mõistmise, kui vaid intellektuaalse arusaamise poole. Selle saavutamiseks on näitus üles seatud moel, mis võimaldab vaatajal eelkõige suhestuda teoste ja teiste näitusekülastajatega, mitte kaduda üksikteosesse. Emma Bovary armu- ja majandusavatüüride käivitajateks olid visuaalsed stiimulid. Nii on ka näituse väljapanek rõhutatatult audiovisuaalne, kõrvale on jäetud kirjandusteosele omane keeleline käsitlus. Nõudlike tehniliste lahendustega installatsioon täidab ruumi 13 videoprojektsiooniga. Nii mastaapset ning tervikliku teemakäsitlusega videokunsti näitust näeb Eesti kunstimaastikul harva.

Hollandi kirjandus- ja kultuuriteoreetik ning videokunstnik Mieke Bal (s. 1946) on jätnud mõjusa jälje igasse valdkonda, mis on tema huvi pälvinud. Alustades kirjandusteaduse raamides, on Bal aastatepikkuse töö kestel jõudnud kõikehõlmava interdistsiplinaarse kultuurianalüüsi juurde. Viimase kümmekonna aasta jooksul on Bali fookus nihkunud teoorialt üha enam praktika poole, püüdes näituse ühe initsiaatori Marek Tamme tabavas väljenduses „teostada kultuurianalüüsi praktiliste kunstiloome vahenditega”.

Suurbritannia videokunstnik Michelle Williams Gamaker (s. 1979) tõusis rahvusvaheliselt esile 2000. aastate alguses. Tema loomingu lähtekohaks on igapäevaelu, mille analüüsimiseks kasutab kunstnik nii foto, video, installatsiooni kui performance’i võimalusi.

„Madame B” projekt on sujuvaks jätkuks Bali ja Williams Gamakeri kultuurianalüüsi praktikale. Nad on teinud loomingulist koostööd juba kümme aastat. Varasemalt on nad tegelenud näiteks iganditega kultuuris („Anachronisms”, 2010) ning hulluse ühiskondliku avaldumisega („The Mere Folle Project”, 2011), seda ka nii installatsioonides kui uurimusliku iseloomuga dokumentaal- ja mängufilmides. „Emotsioonid ja kapitalism” on Bali ja Williams Gamakeri esmakordne esinemine Eestis.

Pressiteate koostas Liina Rajaveer.

Fotol kaader Mieke Bali ja Michelle Williams Gamakeri filmist "Madame B" (2013)

Täname:
Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool
Euroopa Sotsiaalfond

Lisainfo:
Vaal galerii
6810 871
5302 8766
galerii@vaal.ee