Avaleht

MARTA STRATSKAS "ABOUT ROOMS" MÄRTSIS VAAL GALERIIS 19.02.2014

Näituse avamine toimub neljapäeval, 6. märtsil algusega kell 18 Vaal galeriis.

Näitust on võimalik külastada 4.-29. märtsini.

Märtsis on Vaal galeriis avatud Marta Stratskase isikunäitus "About Rooms". Nagu pealkirigi viitab, keskendub Stratskas seekordse näituse raames ruumile ja ruumitajule.

Näituse teoreetiline formuleering toetub Maurice Merleau-Ponty mõtetele teistsugusest ruumilisusest (vastandina geomeetrilisele ruumile), mida ta nimetas "antropoloogiliseks" ja ka "eksistentsiaalseks ruumiks" ning mille vaatepunktist "on ruume niisama palju kui erinevaid ruumilisi kogemusi".

Postulaadiks on seega ruumi ja olemise (teadvuse) isomorfsus, ruumid kujunevad individuaalses meeles ja tajus. Ja nii ka pildiks saav ruum evib “siseruumile” olemuslikku, loomuomast “reaalsust”. “Maaliruum” on koht, kus subjektiivne olemine – kogemus ja teadvus – saab talle ainuomase ainelise ja ruumilise vormi. Viimaks kujutab maalitud ruum endast subjektiivse ja objektiivse kokkupuute- või lõikepunkti, “siseruumi” projektsiooni “välisruumi” (ning vice versa).

Marta Stratskas on üks Eesti noorema põlvkonna väljapaistvaid kunstnikke, kes on tuntust ja tunnustust kogunud eelkõige oma jõulise ja julge maalilaadiga. Hetkel on Stratskas lõpetamas EKA maalieriala magistrantuuri. Oma debüüdi Vaal galeriis tegi Marta Stratskas 2012. aastal koos Kristi Kongiga näitusel “Heaven”.

Näitusel olevate teostega saate tutvuda siin.

Riin Kübarsepa artikkel Postimehes.

Kadri Karro kirjutab näitusest Eesti Ekspressis.

Andri Ksenofontovi mõtisklused Sirbis.

Lisainfo:

Vaal galerii
6810 871
5302 8766
galerii@vaal.ee