Avaleht

ANA SLUGA "TRANSFER" 02.04.2014

Näituse avamisõhtu on teisipäeval, 8. aprillil kell 17.
Näitus on avatud 9. – 30. aprillini.

Vernissage of the exhibition is on the 8th of April at 5 PM.
The exhibition is opened from the 9th to the 30th of April.

Näitusel “Transfer” saavad kokku rastergraafika ja maalikunst; kunstniku maalijataust põimub tema hilisema fotograafiahuviga. Meediumivalikut võib vaadelda kui balansseerimist arvutikeskse tehnilise maailma ning klassikalise maalidiskursuse vahel. Olgugi et tegemist on kahe täiesti erineva loomismeetodiga, tekib sellel näitusel nende vahel harmooniline sümbioos. See on heaks näiteks, kuidas kaasaegsed maalikunstnikud töötavad sageli meediumiüleselt, piiramata end vaid ühe tehnikaga. Näituse keskmes on portreed, millel on kunstnik kujutanud 8-aastastena inimesi oma lähiringist.

Sellel näitusel tuleb hästi esile Sluga huvi popkunsti ja värvirikka ekspressionismi vastu. Kunstnik ise mainib oma mõjutajatena A. Warholit, P. Kleed, J. Pollockit ning M. Rothkot (kui nimetada vaid mõned). Tehnikavaliku põhjal võiks ehk nimekirja lisada ka Roy Lichtensteini, kes on kindlasti tuntuim rastertehnikat ja õlimaali ühendanud kunstnik.

Ana Sluga annab kasutatud tehnikale filosoofilise mõõtme, luues selle abil sümboolse silla tänase ja möödunu vahel. Rastertehnika aitab illustreerida, kuidas pildid meie mälestustes ilmuvad ähmaselt, kuid alati äratuntavalt. Sama lugu on Sluga maalidega – erineva suurusega täppide näiliselt juhuslikust järjestusest moodustub ikka ja jälle äratuntav kujund. Neid kujundeid nähes algab justkui instinktiivselt püüd leida maalil kujutatus tähendust, mõnd tuntud mõistet, võtet või nagu siinkohal – tuttavat nägu.

Ana Sluga (s. 1981) on Sloveenia kunstnik. Ta omandas maalieriala bakalaureusekraadi Sloveenia kunsti- ja disainiakadeemias, kus lõpetas 2008. a. edukalt ka magistriõpingud. 2005-2006 õppis Sluga vahetusüliõpilasena Eesti Kunstiakadeemia magistriprogrammis fotograafiat ning hakkas tänu siinsetele juhendajatele tundma huvi foto- ja videokunsti vastu. Eesti kunstipubliku ees esines Sluga 2008. aastal isikunäitusega “Slow Touch/Aeglane puudutus” Tallinna Linnagaleriis. Näitus “Transfer” oli eelmisel aastal avatud ka Loža galeriis Sloveenias.

Raster graphics meets painting in the exhibition “Transfer” as Ana Sluga’s painter background intertwines with her later interest towards photography. Choice of medium can also be viewed as balancing between computerised technical world and the discourse of classical painting, which, although representing two completely different methods of making art, form a harmonic symbiosis. This goes to show how contemporary painters often work above mediums or approach them in a more playful fashion as opposed to limiting themselves with strictly one technique. Majority of the paintings in this exhibition are portraits of people belonging to the close circle of the artist’s friends who Sluga has depicted as 8-year-olds.

Based on this exhibition Sluga’s interest towards pop-art and colourful expressionism can hardly be denied. The artist herself refers to authors like A. Warhol, P. Klee, J. Pollock and M. Rothko as her influences (just to name a few). Arising from the current choice of medium Roy Lichtenstein may perhaps also be included to the list as the pioneer of mixing raster points and oil painting.

Sluga adds her own philosophy to this technique as she creates a symbolic bridge between today and the past. Raster graphics help depict how images in our memories appear somewhat vaguely, but are yet recognisable. It’s the same with these paintings – the seemingly coincidental order of variously shaped dots somehow always comes together as a distinguishable shape. By seeing those images we instinctively jumpstart an endeavour of finding meaning, some known concept, device or as in this case – a familiar face.

Ana Sluga (b. 1981) is a Slovenian artist. She acquired her masters degree in 2008 in the Slovenian Academy of Fine Arts and Design where she majored in painting. In 2005-2006 she studied photography in the postgraduate programme of Estonian Academy of Fine Arts. She had a solo exhibition in Tallinn (Linnagalerii) in 2008 called “Slow Touch”. The exhibition “Transfer” was shown in Loža gallery (Slovenia) in 2013.

Eriline tänu/special thanks to Kaido Ole.

Näitusest ERR-i kultuuriportaalis.

Reet Varblane kirjutab näitusest Sirbis.

Fotol/Photo: "Kaido" (2013) akrüül, lõuend 30x40

Info:
Vaal galerii
6810 871
5302 8766
galerii@vaal.ee