Avaleht

LAURA PÕLD "LOSS" 30.04.2014

Näituse avamisõhtu toimub 8. mail algusega kell 18 Vaal galeriis.
Näitus on avatud 9.–31. maini.

Vernissage of the exhibition is on the 8th of May at 6pm.
The exhibition is open from the 9th to the 31st of May.

8. mail avatakse Vaal galeriis Laura Põllu isikunäitus “Loss”. Väljapanek seob Haljava mõisa ja Schönbrunni lossipargi maastiku ja legendid monumentaalseks ruumi-installatsiooniks. Maalitud lõuendeid, keraamilisi objekte, videopilti ning kasutatud mööblit ehituse osana liitev kooslus aimab järele Haljava mõisa peahoone põhikuju. Lossipargistseenid aga pärinevad Schönbrunni aedadest Viinis.

Laura Põld: “Kolisin jõulude paiku Viinis uude linnaossa, üsna Schönbrunni lossi lähedusse. Lossipark peitis endas muuhulgas loomaaeda, labürinte, palmimaja, kunstlikke ja metsikumaid alasid. Süstemaatiliselt iga päev seda avarat tehismaastikku takseerides tegelesin enesele võõras paigas “(aja)loo loomisega”. Sisustatud korteris leiduvate perepiltide ja tarbekeraamika olemasolu tekitas kujutluse, kui lihtne on mängida, et tegemist on minu juurtega. Ainult natuke fantaasiat ja vaatan pilti venna esimesest koolipäevast, valge maitsetu portselanist puudel elutoa vanamoodsas vitriinkapis on tädipoolne mälestusese, mida ma ei tohi ära visata. Nii oli mu ümber peagi lopsakas ja turvaline maailm.

Paralleelpilt Eestist, Haljava mõisast on samuti juhusliku kokkupuute järel leidnud selles projektis olulise koha. Haljava kunagise jahimõisa ja selle alla kuuluvate Prangli ja Väike-Prangli saarte legendid juhatasid mind seda maastikku kogema. Loodusjõududega võitlemine, nagu näiteks soise pinnase kuivatamine, on aga mõlema härrastemaja ajaloos omal kohal.

Nii nagu minu praktiline uurimus ja tööprotsess olid sedakorda seotud füüsilise liikumisega nimetatud kahes piirkonnas, nii on ka näitusetööde loomise protsess olnud märksa kehalisem. Maali-kriteeriumitest olulisemakski sai teinekord kogemus maalimisest 4 meetri kõrgusel või kasvõi juba esmakordne võimalus seni maketisuurustesse jäävate majade elusuuruses teostamine.”

Laura Põld (s.1984) omandas bakalaureusekraadi keraamika erialal Eesti Kunstiakadeemias (2007) ning seejärel magistrikraadi maalierialal Tartu Ülikoolis (2010). Laura Põld on Eduard Wiiralti stipendiumi (2008) ning Ado Vabbe stipendiumi (2013) laureaat. Resideerimine vaheldumisi Eestis ja Austrias on keskkonnakontrastide kaudu Põllu loomingus varemgi korduvalt avaldunud, näiteks projektides “Katse lavastada maastikku” Kunstihoone galeriis (2013), “Come to the Garden” Plassenburgi lossis Kulmbachis, Saksamaal (2013) ja “Uurimus kodudest” Atelierhaus Salzamt Linzis (2012). Kunstnik loob peamiselt maali-esteetilisi keskkondi kõrvalmeediumite koosmõjul nagu tekstiil, puit, leidobjektid, keraamika ja video.


On May 8 Laura Põld opens her solo exhibition “Loss” ("Castle") at Vaal Gallery. The exhibition ties together the landscape and legends of Haljava Manor and Schönbrunn Palace into a monumental room installation. Painted canvases, ceramic objects, video and second-hand furniture are integrated to resemble the basic structure of Haljava Manor House. Scenes of the palace park are from Schönbrunn gardens in Vienna.

Laura Põld: ”I moved to a new neighborhood in Vienna, quite close to Schönbrunn Palace, around Christmas. Palace Park hid in itself a zoo, labyrinths, and greenhouse with palm trees, artificial and wild areas among other things. Gazing at this spacious artificial landscape systematically every day, I was “creating (hi)stories” for myself in this foreign place. Family pictures and everyday ceramics in a decorated apartment created a mental image about how easy it is to fancy that these are my roots. Only a little bit of fantasy and I am looking at a picture of my brother´s first day at school, tasteless white porcelain poodle in an old-fashioned cabinet in the living room is a memento from my aunt that I cannot throw away. Soon there was a lush and safe world around me.

Parallel picture from Estonia, Haljava Manor has also become an important place in this project by chance. The legends of former hunting manor of Haljava and its Prangli and Little Prangli (Väike-Prangli or Aksi) islands have led me to experience this landscape. Fighting against the forces of nature like drying marshy soil has its place in the history of both manors.

As my practical research and work process were this time related to physical movement in the above mentioned two locations, so was the process of creating exhibition work this time much more physical. The first time experience of painting some 4 meters above the ground or making life-size houses that are usually miniature was sometimes more important than all painting criteria.”

Laura Põld (born in 1984) received her B.A. in Ceramics from the Estonian Academy of Arts (2007), and her M.A. in Painting from the University of Tartu (2010). Laura Põld is an Eduard Wiiralt Scholarship Laureate (2008) and Ado Vabbe Scholarship Laureate (2013). Living in turns in Estonia and in Austria has been revealed also in her earlier work through contrasts in the environment, for example in projects “Attempts to stage a landscape” at Art Hall Gallery (2013), “Come to the Garden” at Plassenburg Castle in Kulmbach, Germany (2013), and “A study on Homes” at Atelierhaus Salzamt in Linz (2012). Laura Põld creates mainly environments of painting aesthetics combining mediums like textile, wood, found objects, ceramics and video.


Kunstnik tänab: Tiina Määrmann ja Vaal galerii, Ivo Särak, Ago Põld, Katrin Hallas, ARS Keraamika ja Herko-Rasmus Servet, Maria Tromp, Rein Meenkov, Ann Nurga, Lukas Eggerth, Arne Maasik, Virgo Voolrand, Ailen Põld, Pirgita-Maarja Hallas, Rasmus Tomson, Sulev Rohumets, Zelluloosi Kinnisvara ja Eero Lukkanen, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit

Artist´s acknowledgments: Tiina Määrmann and Vaal Gallery, Ivo Särak, Ago Põld, Katrin Hallas, ARS Keraamika and Herko-Rasmus Servet, Maria Tromp, Rein Meenkov, Ann Nurga, Lukas Eggerth, Arne Maasik, Virgo Voolrand, Ailen Põld, Pirgita-Maarja Hallas, Rasmus Tomson, Sulev Rohumets, Zelluloosi Kinnisvara and Eero Lukkanen, Cultural Endowment of Estonia and Estonian Artists’ Association

Kunstniku koduleht.

Jaan Elken kirjutab näitusest Sirbis.

Loe artiklit Äripäevas.

Info:
Vaal galerii
6810 871
5302 8766
galerii@vaal.ee