Avaleht

ANGELA MAASALU "KODU II" 11.01-04.02.2017


Näituse sarikapidu on neljapäeval, 26. jaanuaril kell 18.

Näitus jääb avatuks 4. veebruarini.

MAKE YOURSELF AT HOME...

Performatiivses näituseprojektis „Kodu II” jätkab Angela Maasalu isikliku ruumiga tegelemist, millele lisandub suhestumine institutsionaalse valge kuubiga ning küsimus oma karjääri alguses oleva noore kunstniku enesekehtestamise võimalustest. Kodu kui turvaline keskkond vs pinevate lähisuhete õud, avalik vs privaatne, eesmärgid vs reaalsed võimalused, on pingeväljad, mille vahel kunstnik töötab.

Ehitusprotsess on külastajatele galerii lahtioleku aegadel avatud ning jälgitav ka aeg-ajalt live video vahendusel sotsiaalmeedias. Valminud kompleksi saab näituse lõpuni tervikuna külastada.


“Kodu II” jätkab Angela Maasalu 2016. a juunis Londoni projektiruumis The Back Room (Holdrons Arcade) teostatud näituseprojekti, mille idee oli tõstatada küsimusi “kodu” tähenduse komplekssusest. Seekordse performatiivse näituse esimeses osas alustab Angela tühjast valgest galeriiruumist ning hakkab sinna omale maja ehitama. Ehitab, ehitab ümber, muudab meelt värvide osas ja ehitab uuesti ümber, õpib ehitama, ebaõnnestub ja ehitab uuesti... Nii saab majast kunstniku isiklik projektiruum, galerii galeriis, kus ta eksponeerib maja valmides ka oma maale. Muutuvad galeriiruumi traditsioonilised mängureeglid. Maja on teine kodu oma reeglite või, vastupidi, vabadusega. Majasisesed eksponaadid ei moodusta aga ülevaatlikku isikunäitust ega temaatilist näitust, vaid toimivad paradoksaalselt ka dekoratsioonidena galeriiruumi sisekujunduses.


26. jaanuaril kell 18.00-20.00 toimub näituse raames Vaal galeriis „Sarikapidu”. Ehitus on jõudnud lõppfaasi. See vajab tähistamist! Täpsemad esinejad ja detailid peatselt!


Angela Maasalu (1990) on Londonis elav ja töötav eesti maalikunstnik, kes tegeleb oma loomingus enda ja oma põlvkonnakaaslaste probleemidega lähtuvalt kaasaegsetest ühiskondlikest mõjudest. Maasalu looming moodustab justkui päevikulaadse visuaalse biograafia, kus sümbolistlikud motiivid maalidel – “mägi” kui küsimus kindlusest, saavutamisest ja kohale jõudmisest, “maja” kui turvatunde ja armastuse sümbol – loovad jätkuvat ühtset seeriat aeglaselt muutuvate lisanduvate detailidega. Pastelsed toonid peidavad endas aga varjatud õudu, armsa ja ilusaga koleda fassaadi katmist. Angela Maasalu on õppinud Tartu Ülikooli maaliosakonnas (BA) ja Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide osakonnas maalikunsti (MA) ning täiendanud end Londonis Central Saint Martins College of Art and Design’is.


Suur tänu toetajatele: Erlend Peenema, Evelyn Raudsepp, Sadolin/Akzo Nobel Baltics AS, Moe Peenviinavabrik, Jaanihanso, Fotokuu


*Domestic freedom
Domestic violence
Love & Communication
@safe-zone


With a performative project called “Home II” Angela Maasalu continues discussing the topic of personal space, following a project of building a doll’s house called “Home I” at Holdrons Arcade, London. In addition to that, the exhibition at Vaal gallery aims to ask questions about the possibilities for a young artist to establish and authorize oneself in an institutional white cube space. Home as a safe and comfortable environment versus the tensions and struggles of intimate relationships within it, private versus public space, goals and expectations versus actual opportunities are the subjects that the artist is mainly working with.


During the first half of this performative exhibition Angela Maasalu will begin with an empty space and start to build herself a house. It will be a process of making decisions and changing one’s mind again. The house will become the artist’s personal project space – a gallery within a gallery. Once the house is finished, she will also be exhibiting her paintings in it. The house will be a second home with its own rules – or on the contrary – freedom. The gallery will be open throughout the building process and for two weeks after the building has been finished. The artist will also be doing occasional live videos of the process on Facebook (see notifications!).


26th of January – the building process has come to an end! Party + artist talk starting at 6 p.m.


Angela Maasalu (1990) is an Estonian painter living and working in London. Her work mainly involves exploring the topics of her own and her generation’s (often called millennials) struggles and relations with the issues of the contemporary society in general. Her work is a diary-like visual biography, where symbolic motifs represent various hidden meanings such as mountain having the meaning of looking for certainty and reaching one’s goals, house meaning love and security (or the lack of it) – all continuing the same linear series with slowly changing and added details. Dreamy pastel colours hiding the bleak reality, covering up the ugly facade. Angela Maasalu holds a BA from the University of Tartu, MA from the Estonian Academy of Arts and has also completed a course at Central Saint Martins College of Art and Design.

Angela teosed Vaala kodulehel

Meediakajastus:

Kaarin Kivirähk "Galeriisse kerkib uusehitis" 25.01.17

Anneliis Lepp "Kodu isikliku ja avaliku piirialal" 26.01.17