Avaleht

ANDRES TALI 11 STILLI 2.01.2006

Pressiteade

Vaala uue näituseaasta avab Andres Tali. 3. jaanuaril kell 17 esitleb ta oma hiljutisi töid, väljapanek kannab nime „11 still`i / 11 stills“.
Andres Tali (s. 9.01.1956) looming on alates ERKI lõpetamisest 1980.a kulgenud eesti graafika peavoolu suhtes alternatiivsel joonel. Kunstniku kujutatud esemed ja olendid asetuvad keset valget paberipinda, tema horisontaalsel teljel kulgevad, faasidena esitletud protsessid on metafooriks sünnile ja hävingule. Kainelt kontseptualistliku lähenemise juures on Tali looming ometi esteetiliselt tundlik, mis täidab tema tööd ilulaenguga.

90ndate alguses avas Hasso Krull Tali loomingu mõtestamisel uue võimaluse, tuues mängu Julia Kristeva mõiste „abjekt“. Objekt, mida tajutakse enne igasugust tegelikku objektisuhet, suutmata hoida seda lahus subjekti enese tungidest, kujutab endast ülimat kahevahelolekut ja ambivalentsust. Abjekt on ühtaegu ülev ja alatu, ehtne ja võlts, valmis tühistama iga identsust ja põgenema kõigi reeglite eest. Nii on ka Tali kujutatud olendid justkui tühjad kestad, millest on imetud kõik eluline; tekst, mis tiheda foonina katab tema gravüüre, on loetamatu. Need tööd puudutavad meid ootamatumalt, kui tahaksime, meist endist saab siin kontekst ning me täidame tühjad hobusekered ja loetamatud tekstiväljad omaenese kontrollimatute tähendustega.
Täna katsetab Tali graafika kõrval ka moodsamate meediumidega, lõputu tekstimaht on asendunud nappide ja tabavate binaarsustega, mille vahel pendeldades kunstnik tasakaalu otsib. Tema töödesse on sugenenud teatud enesereflektiivsus, küpse kunstniku dialoog iseendaga. Oma kurbmänge esitleb Tali aga endiselt lineaarselt teljelt nopitud stillide, vaikelude abil, mis jutustavad meile oma lugu diskreetsetes faasides.  
Kas tähendus on valgunud nüüd vaataja jaoks talutavamasse, tajutavamasse vormi, pakub kunstnik meile täna lihtsamat maailma valemit? Me ei pea pettuma, selged lahendused ja ühene tähendus on endiselt määramatuks ajaks edasi lükatud.

Näitus jääb avatuks 20. jaanuarini.

Ellu Maar

Lisainfo:
Vaal galerii
6810 871
www.vaal.ee
galerii@vaal.ee