Avaleht

HALL SIGNAAL JA MUST KARP VAALAS 27.10.2009

Pressiteade

Näituse ülespanekReedel, 30. oktoobril kell 18.00 toimub Vaal galeriis loeng eriteaduste ja filosoofia piirimaalt, lektor on Jaan Lüsi. Loengule järgneb küsimuste ja vastuste osa.   Ekspositsioon nimega Hall Signaal on avatud 29.10–14.11.2009 ja inimestele teadvustatakse nn Musta Karbi fenomeni. Installatsioonide autorid on Jevgeni Zolotko ja Toomas Mikk, kuraator Ki wa.

Halli Signaali all tuntakse infoteoorias nähtust, kus kommunikatsiooniprotsessis edasikanduva infohulga tähenduslik ollus moodustab enda elemente lahti lugeva hüperboolse graafi. Info hajuvus või autokrüptsioon tuleneb eelkõige sellest, et info saatja ja vastuvõtja asuvad teineteisest nii kaugel, et saajani jõudnud teadmusüksusel puudub ühene tunnuste kombinatsioon.

Bergsoni järgi postuleerime me objektiivsed realiteedid, millel puudub tegelik vahekord teadvusega, ning teadvusseisundid, millel pole objektiivset reaalsust. Tekivad ühiskondliku ja kultuurilise teadvuse hallid tsoonid, mis jäetakse esmase keelepõhise kommunikatsiooni poolt maha kui anomaalne piirkond. See aga hammustab tükke objektiivsest reaalsusest, inimkond jääb alatiseks küsijaks ja ei pääse tulevikku. Anomaalne ruum tundub säilitavat lõputult seal kõrvutatavaid teadvuse haaratud objekte, samas kui aeg hävitab ajapikku temas järgnevad (teadvuse)seisundid.

Just seetõttu on leiutatud NIKH ehk seadeldis, mis toodab ise enese eksisteerimise jaoks ruumi. Aastaid kestnud eeltööd, mis NIKHi leiutamiseni viisid, kulmineerusid alles selle aasta alguses ning meil on nüüd au eksponeerida seda Jevgeni Zolotko leiutist. NIKHi tööpõhimõtet võiks seletada nii, et maakerale statsionaarselt kinnitatud NIKHi ruumigeneraatorid liiguvad koos planeediga, ning nende taga, nn "avadest" tekib uus ruum, augud või kohad, kus neid ennast enam ei ole. Seda tuleb nii palju välja, et maakera järgmise pöörde käigus satuvad nad juba enda loodud ruumi.

Zolotko NIKH ja selle lisaseaded tegelevad empiirilise ruumiuuringuga (mahud, ruumid, ulatavused, kestvused, omadused) ja tuletavad sellest formaalsete mõtteloogiliste operatsioonide abil (ent ilma vähemagi demagoogiata) metafüüsilise vaate ruumile, lähtestades ruumis irratsionaalse, aga täiesti loogilise jutustuse sellest ruumist. Näiteks ilma NIKHiga ühendatud retordita tekiksid olulised häired keha surematuses ja vaimu kaotuses. 14ndaks novembriks tekivad eksperimendi tulemusena elutust mateeriast kaks elusat inimest. NB! Tegu on esmakordse katsega mateeria seadust läbi hammustada ja tulemust ei saa garanteerida.

Nimetatud hallide tsoonide probleemiga tegelemiseks on Vaala rõdugaleriil eksponeeritud arhivaar Toomas Miku fotod tulevikuarheoloogideni jõudnud XXI sajandi artefaktidest, futuroloogilisest dokumendist, mis oleks võinud juhtuda, kui NIKHi poleks õigel ajal leiutatud ja käesolevat oleks igavesti kehtestama jäänud väesoleva "tõenäolise" limiteerimine.

töögrupp:

Jevgeni Zolotko – uurija, leiutaja
Toomas Mikk – arhivaar
Jaan Lüsi – lektor
Ki wa – Musta Karbi avastaja, projekti kuraator


Lisainfo:
Vaal galerii
6810 871
galerii@vaal.ee

Loe Ragne Nukki artiklit Eesti Päevalehes.
Loe Andri Ksenofontovi artiklit Sirbis.