Galerii

"Kunst algab sealt, kus sõnad lõpevad" Eesti Päevaleht 10.10.2005

 Jaan Toomiku näitus Vaal-galeriis haakub hästi kunstisaates “Aku” tõstatatud teemaga – kuidas rääkida kunstist ja kas sellest üldse saab rääkida.
Toomik ise ütleb, et tema oma tööde puhul eriti sõna võtta ei taha. Samu radu pidi näib liikuvat kriitik Eha Komissarovi mõte, leides, et Jaan Toomiku loomingut sõnadesse tõlkimisel on kerge libastuda. Komissarov viitab seejuures Ludwig Wittgensteini kuulsale seisukohale: “Millest ei saa rääkida, sellest tuleb vaikida.”

Igavene vastuolu
Paradoksaalsel kombel on sõnauskmatu Toomik, lakooniliste nimedega või sootuks pealkirjatute teoste looja, üks Eesti rahvusvaheliselt tuntumaid ja nii selle tõttu kui ka sellest sõltumatult enam räägitumaid kunstnikke.
Verbaalsuse väljendusvõimetusele ja teisejärgulisusele paistavad osutavat ka neli maali Jaan Toomiku “2 x 4 maali” näitusel, mis on tõlgitud muusikaks. Lendavaid linde kujutava maaliseeria on helindanud Rainer Jancis, igast linnust on saanud noot. Maale võib vaadata ja kuulata eraldi või üheskoos, ühtse visuaalse ja helilise panoraamina.
Wittgensteinile kuulub ka parafraseerima kutsuv lause: “Ma ei mõista neid luuletusi, aga nende toon teeb mind õnnelikuks.” 20. sajandi muusikas eksperimenteerijad olid veendunud, et igal asjal on heli, vaja on vaid see üles leida ja inimkõrvale kohandada. Nende katsetajate jälgedes käies on ka Jancis Toomiku maalid üle tooninud.
Kunstiteost muusikas interpreteerides tekib igal juhul vastuolu kujutava kunsti staatilisuse ja muusikale omase, ajas lahti rulluva protsessi vahel. Inglise helilooja John Tavener on oma heliloomingus püüdnud järele aimata bütsantsi ikoonide ajatust ning murda sellega “akent igavikku”, kuid temagi pole suutnud peatada muusika liikumist.
Rainer Jancise minimalistlik ning maalipõhine helikompositsioon toimib siin vastupidiselt Taveneri taotlustele. See haarab Toomiku maalitud, õhus rippuvad kajakad endaga kaasa, purustamata seejuures maalide
meditatiivset meeleolu.

Jaan Toomik
Mitmekülgne ja ainulaadne
•• Jaan Toomik (s 1961, pildil) on rahvusvaheliselt küllap kõige tuntum Eesti kunstnik, kes muu hulgas esinenud Veneetsia biennaalidel ja teistel suurnäitustel. Hiljaaegu valisid 35 rahvusvahelist kunstikuraatorit Toomiku ainsa eestlasena 138 tänapäeva mõjukaima kunstniku hulka. Olgu video, installatsioon, performance, maal – tema teoseid on raske mõne teise autori omadega segamini ajada.
•• Toomik on maalijana samasugune sündmustkujundav kunstnik nagu videokunstnikuna. [...] Toomik “võtab lahti” ja mängib läbi situatsioone, mida tajutakse meeleseisundites üksnes ebamääraste hirmude ja ootustena.
(Eha Komissarov, 1999)

Näitus
“2x4 maali”
•• Vaal-galerii
•• 5.–21.10.2005

Ave Randviir

Artikkel