Projektid


Vaal galerii tegevuse juurde kuulub lisaks Zelluloosi
keskuses asuvates ruumides näituste kureerimisele
ka projekte, mis väljuvad tavapärasest näituserežiimist ja galerii ruumidest. Suveperioodil vaibub näitusetegevus pealinnas ja aktiivsemaks muutuvad teised Eestimaa paigad, ka Vaal korraldab suviti tavapäraselt mitmeid projekte Tallinnast väljapool. Harjumuspärasest näitusevormist väljumine annab juurde mänguruumi, toob mitmekesisust ja vaheldusrikkust ning pakub väärilist väljakutset.

Viimasel ajal oleme kureerinud igal aastal ühe suure teemanäituse, tehes koostööd Eesti teiste kunstikeskustega. 2005.a korraldasime rändnäituse ”Ajaleht eesti kunstis”, 2006.a ”Kapist välja! 60 kunstniku portreed” ning 2007.a sai alguse käimasolev projekt ”Lipuvärvid eesti kunstis”, mida näidati ka Stockholmis. Oleme püüdnud mõelda regionaalselt. Nii oleme viinud Valdemar Väli Kihnu-teemalised tööd Kihnu, Eduard Kutsari teosed Elvasse Kutsari kodukohta jne.

Teadvustades oma rolli kunstituru vormija ja kunstnike koostööpartnerina, korraldab Vaal kunstnikele maalilaagreid. Igal suvel toimub mitmeaastase traditsiooniga Lubjassaare maalilaager tudengitele, lisaks oleme teinud mitmeid ühekordseid õppeprojekte. Maalilaager Mallorcal sündis soovist viia andekad ja õpihimulised noored kunstnikud kokku mujal elava kogenud kunstniku Erik Schmidtiga. Olles vahelüliks noorte kunstnike ja vanameistrite vahel, on kiusatus rakendada sarnast vormi ka tulevikus.

Galerii tegevuse juurde kuulub ka kunstivestlusi näituste raames, messikülastusi jm erinevaid üritusi ja ettevõtmisi. Püüame läheneda kunstielule avatud meelega.