Galerii

"Kas Marsil on elu? Jah, seal elame meie" Eesti Päevaleht 3.02.2007

Väljapanekuga “Kas Marsil on elu?” Vaal-galeriis tõendab Valeri Vinogradov, et Marsil on samasugune elu nagu planeedil Maa, järeldab Riin Kübarsepp. Vinogradov lõpetas 1986. aastal ERKI maalieriala ja oli üks neist, kes esines 1987. aasta skandaalsel noortenäitusel, mis tõi kaasa uusekspressionismi laine Eesti kunstis. Vinogradov on jäänud ekspressionistiks tänaseni, kuid teises kontekstis – omamoodi lingvistiliseks ekspressionistiks kontseptuaalsel tasandil. Mitte-eestlasena on ta Eestimaal elades jäänud ka paljude kunsti-kriitikute silmis omadele võõraks ja võõrastele omaks. Keelekontekstile vaatamata kasutab ta maalide ning kollaazˇide tsitaatides väga tervameelseid väljendeid, mida isegi “tõelised” eesti kunstnikud ei suuda välja kanda. Räägitakse, et kunstis pole olemas keelt, ja see on tõsi. Vinogradov viib Eesti kunstis läbi varjatud integratsioonipoliitikat oma (kunsti)keeles, mis on väga teravmeelne. Vinogradov püstitab ajakohase lahendamisväärse probleemi. Seekord püüab kunstnik leida vastust küsimusele: “Kas Marsil on elu?” Kuigi NASA hiljutised uuringud olevat kinnitanud vee olemasolu Marsil, loob Vinogradovi näitus mulje, et me ise elamegi Marsil. Enese teadmata. Vinogradovi meelest on tänapäeval kõik inimesed poliitikast ja meediast manipuleeritavad katsejänesed. Väga hästi ilmestab seda teos “Vene teaduse suursaavutus: rott Belka ei karda radiatsiooni!”. Tulevik ei ole varsti enam meie kätes, näitab Vinogradov. Meie elame oma Marsil. Marsil nimega Eesti Vabariik. Vinogradov on loonud oma, nihestatud postmodernistliku stiilikaanoni. Julgen väita, et Vinogradov on Eesti kunstipildis postmodernistlik futurist, kes vaatab alati ette ja silmapiiri taha. “Tulevikukunsti” peateoreetik Filippo Tomasso Marinetti soovitas termini “kunstnik” asendada sõnaga “artist”, “performer” ning selle kaudu muutus kunstnik oma teose visuaalseks objektiks ja keskseks teemaks. Ka Vinogradov on muutunud oma loomingu keskseks teemaks, sest temast on kujunenud firmamärk “Valeri Vinogradov”.

Riin Kübarsepp

Artikkel