Galerii

"...TÖÖKAS NING LEIDLIK"

18. mail kell 17 avatakse Vaal galeriis Jüri Ojaveri ruuminstallatsioon “…töökas ning leidlik”.

Jüri Ojaver armastab tsiteerida. Ka suurem osa tema loomingust koosneb tsitaatidest, olgu need siis verbaalsed või visuaalsed. Samas ei saa kõike tema loodut pidada näituseks, sest iga Ojaveri projekt on sõna otseses mõttes “tegevuskunst”. Kõige paremini illustreerib seda mõne aasta tagune jalutuskäik vaaderpassiga Rakvere kesklinna autoliikluses või puudelõhkumisaktsioon Jõhvi Keskväljakul. Parafraseerides Ojaveri enda sõnu: “päev, mil tegevuskunstiks läheb, pole veel kindel – nagu seegi, et tegevus ikka aset leiab.

"Tsitaat: “…töökas ning leidlik” kuulub kadunud Heino Mikiverile, mis füüsiliselt linoleumile kantuna mõjub justkui surmakuulutus või lihtne hauaplaat. Sealjuures seletab selline kontekstist väljakistud fraas lahti ka Jüri Ojaveri loomingulise kreedo.  “Isa on poeg – poeg ei ole isa”, “Kõik on üks” – need Ojaveri erinevate väljapanekute pealkirjad ja tiitlid kõnetavad publikut juba oma allegoorilisuses, mille lisaväärtus seisneb peidetud mütoloogias. Ka käesoleva väljapaneku lööklause “mida sinisem seda punasem” kulmineerub sõnamängulise provokatsioonina punase ja sinise põrandakattena kogu galerii ulatuses. Need metafoorid, vihjed ja märgid, millega Ojaver mängib, konstrueerivad oma killustatuses põhjapaneva terviku.

Samas keskendub Ojaver alati kunstniku kui füüsiliselt eksisteeriva isiku ja kunstniku kui oma töövahendi külge kinnistunud pärisorja temaatikale. Loomulikult on Ojaveri ekspositsioonid alati vaadeldavad ka skulptuurist väljakasvanud objekti – ja keskkonnakunstina.