Avaleht

[EXECUTION]: HUKKAMINE, TEOSTAMINE, TÄIDESAATMINE 12.02.2007

Pressiteade

15. veebruaril kell 17 avavad Vaalas näituse Tiiu Rebane ja Karl Nagel, kaasatud on ka kaks noort autorit – kunstnikunimedega Juka ja Suicide.
Näitus kannab pealkirja „Execution“.
Tiiu Rebane ja Karl Nagel avavad tausta: „Pealkiri Execution tähendab hukkamist ja viitab eksistentsiaalselt lõplikule. Inimene võib teatavasti elus surra mitmeid kordi ja omab seejuures vaba valikut oma timukale. Näitus portreteerib ning presenteerib mässavat inimest seoses tema väljumisega kollektiivsest kultuurist, vaatleb situatsiooni peale sümboolset surma, millele ei järgne reeglina mitte haudvaikus, vaid vastuseis ja sõda.

Tiiu Rebane ja Karl Nagel on tuntud kunstnikena, kes teevad maali vahenditega mõttekunsti. Ekspressiivses laadis käsitlevad nad nii elulisi kui ühiskonda puutuvaid teemasid ning on sageli teravad ja opositsioonilised, kuid alati sügavad ja komplekssed. Näitus „Execution“ ei ole ühese ja kitsalt mõistetava ideoloogilise sõnumiga. Tiiu Rebane esitleb töid, kus eelnevaga võrreldes on rohkem maali ja vähem teksti. Tema tööd ei taotle revolutsiooni ning käsitlevad eksistentsiaalseid teemasid tundlikult ja avaralt.
Karl Nagel soovib enda sõnul teha loomingulist vahekokkuvõtet, käsitledes teemasid, mis teda läbi loomingu on huvitanud. Nagel jätkab portreežanris ning tõstab esile peavoolust esile kerkivaid inimesi, isiksusi sotsiaalia äärealadelt, kelle vaim tõuseb kõrgemale ajastu kontekstist. Mõlemad kunstnikud möönavad, et neid on mõjutanud viimase aasta olulisim sündmus – tütre sünd.
Kaasatud kunstnikud Juka ja Suicide on nn „professionaalse“ kunstihariduse poolt suunamata noored, keda seob selle näituse konteksti sarnane maailmavaade ja kelle esitletavad teosed on omamoodi kommentaariks näituse teemale.
Näitus jääb avatuks 6. märtsini.

Lisainfo:
Ellu Maar
Vaal galerii
6810 871
ellu@vaal.ee

Loe intervjuud kunstnikega

Loe Teet Veispaku artiklit Postimehest